Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Thuộc tính background-attachment


Thuộc tính background-attachment đặt một hình nền được cố định hoặc cuộn với phần còn lại của trang.

Ví dụ: Làm thế nào để xác định một background-image cố định:

Chạy thử với trình
Soạn thảo css online

Định nghĩa và cách sử dụng

Các thuộc tính background-attachment sẽ thiết lập một hình nền được cố định hoặc cuộn với phần còn lại của trang.

Giá trị mặc định: scroll
Thừa hưởng: Không
Phiên bản: CSS1
Cú pháp javascript: object.style.backgroundAttachment=”fixed”

 

Bảng thông tin xác định các trình duyệt hỗ trợ thuộc tính Background-image

Thuộc tính          
background-attachment 1.0 4.0 1.0 1.0  3.5

Lưu ý: Internet Explorer 8 và các phiên bản cũ hơn không hỗ trợ nhiều ảnh nền trên một phần tử.

Cú pháp CSS

Giá trị thuộc tính

Giá trị Miêu tả
scroll Chạy đều theo thanh cuộn, là mặc định
fixed Hình nền cố định với khung nhìn
local Cuộn hình nền cùng với nội dung
initial Đặt thuộc tính này là giá trị mặc định.
inherit Thừa hưởng thuộc tính này từ phần tử cha của nó

 Tóm lại với background-attachment khi cắt html bạn sẽ thường quan tâm tới ảnh nền được cố định hay di chuyển trên khung hình khi người dùng kéo thanh cuộn.

 » Trở về xem bài học CSS onlinehướng dẫn học CSS

Tác giá: Hoàng Luyến

Trang chủ

Thuộc tính background-attachment
Đánh giá bài viết


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Thật tuyệt vời nếu bài viết này nhận được ý kiến của bạn. *

SEO