Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Bài 3 – Thuộc tính CSS font


Các thuộc tính CSS font định nghĩa font-family, các kiểu chữ đậm/nhạt, kích thước và phong cách của văn bản. Font chữ mặc định cho webiste thường là 12px, các thẻ đặc biệt sẽ có kích thước chữ lớn hơn.

serif


 CSS Font Family

Trong CSS, có hai loại tên font:

  • Generic family: là một nhóm các font chính tương tự ( như “Serif” hoặc “Monospace”)
  • Font family: là một font đặc biệt (hay còn gọi là font mặc định)  như  font “Times New Roman” hoặc “Arial”
Generic family Font family Description
Serif Times New Roman
Georgia
Phông chữ Serif fonts có đường nhỏ ở trên đầu hoặc chân của một số ký tự.
Sans-serif Arial
Verdana
Phông chữ  “Sans” không có đường nhỏ ở trên hoặc chân của ký tự
Monospace Courier New
Lucida Console
Tất cả các ký tự có cùng chiều rộng
Note Chú ý: Trên màn hình máy tính, phông chữ sans-serif dễ đọc hơn font serif

Font Family

 Phông chữ  Family của một văn bản được thiết lập với các thuộc tính font-family

Thuộc tính font-family luôn có font dự phòng mặc định trong hệ thống máy tính. Nếu trên trình duyệt không hỗ trợ phông chữ được thiết lập, nó sẽ chọn font tiếp theo hoặc font mặc định của máy tính.

Bắt đầu với các phông chữ mà bạn muốn, và kết thúc với một phông  generic để cho trình duyệt sẽ chọn một font chữ tương tự  trên bảng font generic, nếu không có sẵn các phông chữ khác.

Lưu ý: Nếu font chữ nhiều hơn 1 từ thì nó phải được nằm trong dấu ngoặc kép ví dụ “Time New Roman”

Ví dụ:

 

Bài 3 – Thuộc tính CSS font
Đánh giá bài viết


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Thật tuyệt vời nếu bài viết này nhận được ý kiến của bạn. *

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress