Học lập trình web

Bạn đang trăn trở không biết nên chọn ngôn ngữ lập trình nào để tự học lập trình web và nên bắt đầu học từ đâu?. Hãy tham gia các bài hướng dẫn của tôi để bạn có thể bắt đầu học lập trình thực sự dễ dàng. Hàng tuần tôi luôn có các bài viết theo 1 chủ đề nhất định bạn có thể đọc và thực hành luôn theo các bài đó. Hãy gửi câu hỏi của bạn cuối bài viết như vậy tôi sẽ hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc của mình


Cách thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE

Hướng dẫn thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE ,

Tìm hiểu khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Tìm hiểu khóa ngoại Foreign key giúp bạn nắm bắt được những kiến

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Tìm hiểu AUTO Increment chính là tăng tự động trong MySQL. Chúng ta

Hướng dẫn tạo Unique trong MySQL

Bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về Unique trong MySQl

Tìm hiểu tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Tìm hiểu một số cách tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Hướng dẫn lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Hướng dẫn lệnh tạo bảng (Create Table), làm mới bảng trong MySQL

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Hướng dẫn tạo lệnh database trong MySQL thông qua cú pháp create

Danh sách kiểu dữ liệu MySQL Data Types

Các kiểu dữ liệu MySQL data types trong MYSQL thông dụng được

Tìm hiểu MySQL Table Types & Storage Engines

Tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả một số loại table trong

Hướng dẫn cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin

Hướng dẫn cách cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin, cách viết

Tìm hiểu hàm isset() và empty() trong php

Tìm hiểu sự khác nhau giữa hàm isset() và empty(), phân biệt

Tìm hiểu session và cookie trong php

Tìm hiểu về session và cookie, những khái niệm cơ bản, cách

Tổng hợp các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

Tổng hợp các hàm kiểm tra dữ liệu  có sẵn trong PHP

SEO