WordPress 2015

Series bài viết hướng dẫn học WordPress mới nhất các bài viết chuyên sâu từ cơ bản đến nâng cao. Chuyên mục cung cấp các Case Study giúp bạn có thể sử dụng WordPress và lập trình WordPress thành thạo.


Hỏi cách tạo box comment fb không cần dùng Plugin?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 5/2015 về cách tạo box comment fb không cần dùng Plugin. Hỏi: hình như hôm lâu có ai post cái tạo box comment fb không cần dùng plugin có ai cho em xin link với

Hỏi cách thêm cái Widget để từ lượt views đó nó đưa ra 3 cái là most views theo ngày , tuần , tháng, năm?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 7/2015 của bạn Sơn Nguyễn hỏi cách thêm cái Widget để từ lượt views đó nó đưa ra 3 cái là most views theo ngày , tuần , tháng, năm. Thuộc chủ đề Hỏi đáp

Hỏi nguyên nhân tại sao khi co dãn trình duyệt thì web không tự reponsive mà phải Load lại trang nó mới responsive?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 7/2015 của bạn Vũ Văn Đinh hỏi nguyên nhân tại sao khi co dãn trình duyệt thì web không tự reponsive mà phải Load lại trang nó mới responsive. Thuộc chủ đề Hỏi đáp

Hỏi cho nick tác giả nổi bật hơn so với khách trong bình luận trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 7/2015 của bạn Lê Trang Thái hỏi cho nick tác giả nổi bật hơn so với khách trong bình luận trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Lê

Hỏi cách tối ưu lại Theme Admin WP cho dể dùng đối với người bình thường trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 7/2015 của bạn Trần Bình hỏi cách tối ưu lại Theme Admin WP cho dể dùng đối với người bình thường trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn

Hỏi cách làm menu trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 7/2015 của bạn Thịnh Candy hỏi cách làm menu trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Thịnh Candy hỏi: Anh chị nào biết cách làm menu kiểu này trong wordpress

Hỏi khắc phục lỗi khi đã import file wptest.xml trong WordPress

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 7/2015 của bạn Doan Tu Tai hỏi khắc phục lỗi khi đã import file wptest.xml trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Doan Tu Tai hỏi: Các anh chị

Hỏi cách tạo ra 1 cái sidebar trên footer trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Duy Minh hỏi cách tạo ra 1 cái sidebar trên footer trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Duy Minh hỏi: Em cố tìm hiểu cách tạo

Hỏi cài 2 site wordpress trên 1 droplet của Digital ocean không?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Duka Nguyen hỏi cài 2 site wordpress trên 1 droplet của Digital ocean không. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Duka Nguyen hỏi: Mình muốn hỏi có thể

Hỏi mấy site chung 1 vps giờ nó trùng ip, nghe nói cái cloudflare nó ẩn ip gốc mà không biết có ẩn được google không?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Nam Ngô hỏi mấy site chung 1 vps giờ nó trùng ip, nghe nói cái cloudflare nó ẩn ip gốc mà không biết có ẩn được google không. Thuộc chủ

Hỏi cấu hình file robot.txt có cần thiết phải disallow : /wp-includes/ không , cái này quan trọng không?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Thanh Ngoc hỏi cấu hình file robot.txt có cần thiết phải disallow : /wp-includes/ không , cái này quan trọng không. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn

Hỏi cách bỏ thông tin bài Post trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Duy Dao Tong hỏi cách bỏ thông tin bài Post trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Duy Dao Tong hỏi: Xin hỏi cách bỏ thông

Hỏi làm web trên LOCAL HOST bằng XAMPP giờ muốn chuyển toàn bộ DỮ LIỆU qua máy khác mạnh hơn thì nên COPY như thế nào?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Nguyễn Huỳnh Quốc Khánh hỏi làm web trên LOCAL HOST bằng XAMPP giờ muốn chuyển toàn bộ DỮ LIỆU qua máy khác mạnh hơn thì nên COPY như thế nào. Thuộc

Hỏi WooCommerce khi khách hàng mua, có cách nào để báo về email không?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Phạm Ngọc Quốc Việt hỏi WooCommerce khi khách hàng mua, có cách nào để báo về email không. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Phạm Ngọc

Hỏi có Plugin nào cho ra cái exif ảnh trong WordPress không?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 7/2015 của bạn Nguyễn Văn Thái hỏi có Plugin nào cho ra cái exif ảnh trong WordPress không. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn sử dụng WordPress Bạn Nguyễn Văn Thái hỏi: Mọi người cho hỏi,

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress