Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Cú pháp CSS như thế nào?


Cú pháp CSS (CSS Syntax) bao gồm Selector và các thuộc tính, các thuộc tính được nằm trong dấu {…} Tên thuộc tính và giá trị thuộc tính như sau:

 • Cú pháp css
  Một Selector có thể có nhiều thuộc tính như: màu sắc, font-size, background…
 • Giải thích ý nghĩa của cú pháp
  – Selector có thể là 1 số thành phần sau:
    + Selector là ID trong thẻ html như ví dụ dưới đây:

    + Selector là Class trong thẻ:

    + Selector là tên thẻ hoặc dấu *, trường hợp này bạn không phải đặt thông tin thẻ mà sẽ quy định trong CSS
    + Các selector này nếu cùng chung thuộc tính sẽ viết cách nhau bởi dấu phẩy như ví dụ phía đưới

  – Thuộc tính và giá trị thuộc tính của 1 đối tượng bắt buộc phải nằm trong {…}  và có thể viết thành 1 dòng thay vì viết như trên. Nhưng mình khuyến khích bạn nên viết khoa học để dê kiểm tra lỗi. Có rất nhiều loại chúng ta sẽ bắt đầu và tìm hiểu kỹ ở bài học phần III của bài Hướng dẫn học CSS

 • Chú thích cú pháp trong CSS: Chú thích trong css như sau /* chú thích */ xem ví dụ phía dưới
 • Ví dụ cú pháp và chú thích trong css (Chú ý bạn nên học song song với html cơ bản để hiểu rõ ví dụ này)

  Ví dụ về CSS trên đây đã chỉ rõ cho bạn các loại đối tượng và thuộc tính cơ bản của nó, chốt lại phần cú pháp bạn chỉ cần hiểu sơ bộ như vậy!

 » Trở về xem bài Hướng dẫn học CSS

Cú pháp CSS như thế nào?
Đánh giá bài viết


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress