Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Đặt thiết kế phần mềm


Cổng thông tin hỗ trợ đặt thiết kế phần mềm trực tuyến nhanh và an toàn duy nhất tại Việt Nam

Xin vui lòng điền các thông tin yêu cầu của bạn về thiết kế phần mềm theo biểu mẫu đưới đây:

Đặt thiết kế phần mềm trực tuyến

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại

Nick Skype

Đặt website:

Loại hình web:

Thông tin thêm:

Tài liệu đi kèm:

Hướng dẫn đặt thiết kế phần mềm

Để đặt thiết kế phần mềm, quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trên. Thông tin yêu cầu càng rõ ràng và chi tiết chúng tôi sẽ liên hệ và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Cổng thông tin này hỗ trợ chính về đặt thiết kế phần mềm cho Khách hàng vì vậy để bạn tìm hiểu các dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng trở về trang dịch vụ thiết kế web để tìm hiểu các dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin quý khách gửi trên đây sẽ được gửi trực tiếp vào thư bộ phận kinh doanh của Công ty và gửi cho bạn 1 email. Bộ phận kỹ thuật và kinh doanh sẽ trao đổi và liên hệ với bạn chậm nhất trong vòng 24h. Trong trường hợp quý khách không đặt thiết kế phần mềm thành công xin vui lòng kiểm tra lại các thông tin đã điền để xem lỗi và khắc phục. Nếu trong trường hợp bất khả kháng quý khách không đặt  thành công có thể gửi qua chat cho chúng tôi hoặc liên hệ với tôi theo số điện thoại: 094.384.11.86

 

Đặt thiết kế phần mềm
Đánh giá bài viết


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Thật tuyệt vời nếu bài viết này nhận được ý kiến của bạn. *

SEO