Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Penguin


Penguin là một thuật toán của Google nhằm xử phạt website sử dụng kỹ thuật SEO mũ đen – như nhồi từ khoá, che đậy, spam liên kết, nội dung trùng lặp, và những yếu tố khác.

Penguin
Đánh giá bài viết


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress