Học HTML cơ bản

Học HTML cơ bản

Giới thiệu series hướng dẫn học HTML cơ bản trực tuyến miễn phí với bộ giáo trình, ebook mà bạn đọc có thể tự download tài liệu học HTML căn bản về nhà tự học
Series hướng dẫn học HTML cơ bản này với toàn bộ giáo trình học HTML miễn phí giúp bạn tự học HTML trong thời gian nhanh nhất. Bộ series bài học HTML căn bản này sẽ có Video hướng dẫn trong thời gian tới. Hãy bắt đầu với các bài học HTML tại đây »


Đánh giá Series

5.001,188 lượt đánh giá


HTML là gì? Tìm hiểu về HTML

HTML là từ viết tắt của HyperText Markup Language, ý nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.  HTML là gì và

Các thẻ và thuộc tính trong HTML

HTML có hai thành phần chính đó là Tagname (tên thẻ) và Attributes ( thuộc tính). Trong đó tên thẻ được lấy trong danh sách HTML

Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Hướng dẫn cách định dạng văn bản trong HTML thường dùng nhất giúp trình

Các thẻ heading (h1,h2,h3,h4,h5,h6) và list (danh sách)

Hướng dẫn học HTML sử dụng thẻ heading (h1,h2,h3,h4,h6) và list (ul,ol,li)

Các thẻ Table, Tr, Td, tBody, thead, tfoot

Hướng dẫn các thẻ heading định dạng table. Mỗi table được chia ra

Thẻ liên kết a trong HTML

Thẻ a trong HTML rất quan trọng vì nó dùng để tạo link

Thẻ hình ảnh trong HTML

Cách dùng thẻ hình ảnh trong HTML để tạo hình ảnh với kết với thẻ a để tạo

Sử dụng CSS & HTML căn bản

Mặc định của thẻ HTML không thể tạo giao diện đẹp như các giao

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress