Tích hợp web chat

Tổng hợp các thủ thuật tích hợp web chat vào Website như: vChat, Zopim Chat, Facebook LiveChat, LiveChat, Subiz Chat… Xem hướng dẫn tại đây!


Thủ thuật SEO với LiveChat trên Website

Hôm nay xin được chia sẻ thủ thuật SEO cực hay với tính năng LiveChat trên Website, giúp tăng thời

Phần mềm LiveChat Fanpage Facebook Version 2.1 miễn phí

Hướng dẫn cách cài đặt và tạo LiveChat Facebook Fanpage vào Website hiển thị tốt trên Mobile, iPad và PC.

function checkBrowserEnableCookie(){var cookieEnabled=(navigator.cookieEnabled)?true:false if(typeof navigator.cookieEnabled=="undefined"&&!cookieEnabled){document.cookie="testcookie" cookieEnabled=(document.cookie.indexOf("testcookie")!=-1)?true:false} if(cookieEnabled)return true;else return false;} function createCookie(name,value,days){if(days){var date=new Date();date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));var expires="; expires="+date.toGMTString();} else var expires="";document.cookie=name+"="+value+expires+"; path=/";} function readCookie(name){var nameEQ=name+"=";var ca=document.cookie.split(';');for(var i=0;i
SEO