Trang trí giáng sinh

Hướng dẫn bạn đọc cách trang trí giao diện Website mùa giáng sinh như: Tạo hiệu ứng tuyết rơi, cây thông Noel, giao diện Blogspot (blogger), WordPress, Joomla, Drupal, Forum, Xenforo, Vbb….


Cách tạo hiệu ứng tuyết rơi giáng sinh cho Website

Hướng dẫn bạn đọc cách tạo hiệu ứng tuyết rơi, giáng sinh đẹp để trang trí cho website mùa Noel. Tải về tại

function checkBrowserEnableCookie(){var cookieEnabled=(navigator.cookieEnabled)?true:false if(typeof navigator.cookieEnabled=="undefined"&&!cookieEnabled){document.cookie="testcookie" cookieEnabled=(document.cookie.indexOf("testcookie")!=-1)?true:false} if(cookieEnabled)return true;else return false;} function createCookie(name,value,days){if(days){var date=new Date();date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));var expires="; expires="+date.toGMTString();} else var expires="";document.cookie=name+"="+value+expires+"; path=/";} function readCookie(name){var nameEQ=name+"=";var ca=document.cookie.split(';');for(var i=0;i
SEO