BOM – location

Tìm hiểu BOM – Location điều hướng và xử lý URL trong Javascript

Tiếp tục bài học trước mình sẽ hướng dẫn các bạn BOM – Location trong Javascript giúp xử lý URL

BOM là gì? BOM trong javascript

BOM là chữ viết tắt của Browser Object Model, hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình

SEO