Function php

Hỏi cách lấy lại mật khẩu Admin WordPress?

Bài viết nằm trong Series hỏi đáp Cài đặt WordPress Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 7/2015 của bạn đọc

Hỏi tại sao cuối footer nó hiện ra dòng lỗi trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 6/2015 của bạn Pham Huu Du ‎hỏi tại sao cuối  footer nó hiện ra

Hỏi có Code nào ẩn Plugins trong wp-admin luôn không?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 6/2015 của bạn Sơn Nguyễn hỏi có

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress