plugin Remove Taxonomy Base Slug

Hỏi làm thế nào để Removes Custom Category Type trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 5/2015 của bạn Hoang Q Long hỏi làm thế nào để Removes Custom Category Type trong WordPress. Bạn Hoang Q Long  hỏi: làm thế nào để removes custom category type (custom post type) nhỉ mình xài

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress