Side Show Banmer

Hỏi hướng dẫn sử dụng Theme Responsive Mobile?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn Vnstarry hỏi hướng dẫn sử dụng Theme Responsive Mobile. Bạn vnstarry hỏi: Mọi người cho mình hỏi làm mình thay ảnh banmer vào header nhưng nó bé quá vậy làm sao để

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress