tutorial

Các chủ đề liên quan tới Tutorial (hướng dẫn) bạn đọc về WordPress, SEO, Photoshop, Hosting…


Hỏi giải quyết thắc mắc về post type trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 6/2015 của bạn Sơn Nguyễn hỏi giải quyết thắc mắc về post type trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi đáp

Hỏi làm sao chuyển file .pot sang file .po trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 6/2015 của bạn Nguyen Nhan hỏi làm sao chuyển file .pot sang file .po trong WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi

Hỏi cách Query Post khi mình vào post 2 thì sẽ hiển thị các bài viết liên quan là post 3,4?

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 6/2015 của bạn Viruslove Nd hỏi cách Query Post khi mình vào post 2 thì sẽ hiển thị các

Hỏi cách chỉnh CSS như thế nào?

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 6/2015 của bạn Vô Cực hỏi cách chỉnh CSS như thế nào. Thuộc chủ đề Hỏi đáp WordPress / Hướng dẫn

Hỏi cách chuyển Page sang bài viết trên Web WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 6/2015 của bạn Hoàng An hỏi cách chuyển Page sang bài viết trên Web WordPress. Thuộc chủ đề Hỏi

Hỏi lỗi up ảnh lên trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 6/2015 của bạn Long Hoàng hỏi lỗi up ảnh lên trong WordPress. Bạn Long Hoàng hỏi: [helps]Các bác cho em hỏi

Hỏi cách khắc phục lỗi Post trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 6/2015 của bạn Lợi Mèo hỏi cách khắc phục lỗi Post trong WordPress. Bạn Lợi Mèo hỏi:  [helpme] web mình

Hỏi cách khắc lỗi Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\xampp\htdocs\huy1\wp-includes\class-http.php on line 1597?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 6/2015 của bạn Hoang Huy hỏi cách khắc lỗi Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded

Hỏi cách cài mới lại Theme nhưng không muốn làm mất dữ liệu?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 6/2015 của bạn Nguyen Hai hỏi cách cài mới lại Theme nhưng không muốn làm mất dữ liệu. Bạn

Hỏi cách xóa thanh tìm kiếm trên Theme WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 6/2015 của bạn Thanh Tuấn hỏi cách xóa thanh tìm kiếm trên Theme WordPress. Bạn Thanh Tuấn hỏi: các bác cho

Hỏi cách tạo menu cố định khi scroll chuột trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 6/2015 của bạn Quyên Lê hỏi cách tạo menu cố định khi scroll chuột trong WordPress. Bạn Quyên Lê hỏi: Tức

Hỏi loại bỏ thẻ og:type, og:description trên Theme Sahifa ở file nào?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 6/2015 của bạn Tandy Dinh hỏi loại bỏ thẻ og:type, og:description trên Theme Sahifa ở file nào. Bạn Tandy Dinh hỏi: 

Hỏi WP có phân chia ảnh ra từng folder được không?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 6/2015 của bạn Hoàng Vũ hỏi WP có phân chia ảnh ra từng folder được không. Bạn Hoàng Vũ hỏi: Mọi người

Hỏi lỗi ” this page contains the following errors” trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 6/2015 của bạn Hồ Xuân Nam hỏi lỗi ” this page contains the following errors” trong WordPress. Bạn Hồ

Hỏi cách chỉnh Text trên Theme WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 6/2015 của bạn Nguyễn Chi Tài hỏi cách chỉnh Text trên Theme WordPress. Bạn Nguyễn Chi Tài hỏi:  Chào mọi

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress