wp-admin

Hướng dẫn bảo mật 2 lớp cho WordPress.org

Video Clip này Hoàng Luyến sẽ hướng dẫn độc giả  cách bảo mật 2 lớp cho WordPress.org Wp-Admin tức là

Hỏi cách đổi đường dẫn wp-admin trong WordPress?

Bài viết nằm trong Series hỏi đáp Cài đặt WordPress Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 7/2015 của bạn đọc

Bài 2. Hướng dẫn cấu hình Blog trên WordPress.com

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng Blog WordPress.com cũng có đôi

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress