Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Thuộc tính Background-repeat trong CSS


Background-repeat là thuộc tính hỗ trợ background-image, nó cho phép chỉ định ảnh được lặp theo hướng nào hoặc đơn giản không lặp trên một đối tượng.

Ví dụ minh họa: Một ảnh nền cho thẻ <body> được lặp theo chiều ngang có nền trắng

Chạy thử với trình
Soạn thảo css online

Định nghĩa và cách sử dụng

Mặc định một background-image được lặp đi lặp lại cả theo chiều dọc và chiều ngang.

Mẹo: Các hình nền được đặt theo các thuộc tính background-position. Nếu không có background-position được quy định, các hình ảnh luôn được đặt ở góc trên bên trái của phần tử.

Giá trị mặc định: repeat
Tính kế thừa: Không
Animatable: Không. Tìm hiểu về Thuộc tính Animatable
Phiên bản: CSS1
Cú pháp JavaScript: object.style.backgroundRepeat=”repeat-x”

Trình duyệt hỗ trợ Background-repeat

Các con số trong bảng dưới đây xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các  thuộc tính.

Thuộc tính          
background-repeat 1.0 4.0 1.0 1.0  3.5

Lưu ý: Trình duyệt IE8 trở về trước không hỗ trợ background-repeat trên một phần tử, các ảnh nền bạn nên sử dụng ảnh jpg hoặc ảnh gif,png có màu nền. Các ảnh không có màu nền sẽ bị lỗi hiển thị.


Cú pháp CSS Background-reapeat

Giá trị thuộc tính

Giá trị Mô tả  
repeat Đây là giá trị mặc định. Chỉ định lặp ảnh nền theo chiều dọc và ngang  
repeat-x Những hình ảnh nền sẽ được lặp theo chiều ngang  
repeat-y Những hình ảnh nền sẽ được lặp theo chiều dọc  
no-repeat Ảnh nền sẽ không được lặp  
initial Đặt thuộc tính này là giá trị mặc định.  
inherit Kế thừa các thuộc tính này từ phần tử cha của nó  

 

» Trở về xem bài học CSS onlinehướng dẫn học CSS

Tác giá: Hoàng Luyến

Trang chủ

Thuộc tính Background-repeat trong CSS
Đánh giá bài viết


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Thật tuyệt vời nếu bài viết này nhận được ý kiến của bạn. *

SEO