Tên miền là một phần quan trọng của địa chỉ trang web trên internet. Chúng được sử dụng để nhận dạng và định vị một trang web cụ thể. Tên miền được chia thành nhiều loại dựa trên cấu trúc và quyền sở hữu. Dưới đây là một số loại tên miền phổ biến:

 1. Tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domains - TLDs)
  Đây là loại tên miền nằm ở cấp cao nhất trong hệ thống tên miền. Ví dụ: .com, .org, .net, .gov, .edu, .mil, .int, .info, .biz, .name, .pro, vv. Trong số này, .com, .org và .net là phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi cho các trang web thương mại, tổ chức phi lợi nhuận và mạng lưới internet.

 2. Tên miền quốc gia (Country Code Top-Level Domains - ccTLDs)
  Đây là tên miền dành riêng cho từng quốc gia hoặc khu vực. Mỗi quốc gia có một tên miền riêng biệt. Ví dụ: .us (Hoa Kỳ), .uk (Vương quốc Anh), .de (Đức), .fr (Pháp), .jp (Nhật Bản), vv. Những tên miền ccTLD này thường được sử dụng để chỉ ra nguồn gốc địa lý của trang web.

 3. Tên miền cấp hai (Second-Level Domains - SLDs)
  Đây là phần của tên miền nằm trực tiếp dưới tên miền cấp cao nhất. Ví dụ: trong tên miền "example.com," "example" là tên miền cấp hai.

 4. Tên miền cấp ba (Third-Level Domains - TLDs)
  Loại tên miền này nằm dưới tên miền cấp hai. Ví dụ, "subdomain.example.com" là một tên miền cấp ba, trong đó "subdomain" là cấp ba, "example" là cấp hai và ".com" là cấp cao nhất.

 5. Tên miền cấp cao mới (New Generic Top-Level Domains - New gTLDs)
  Đây là các tên miền mới được giới thiệu sau năm 2012 để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tên miền. Ví dụ: .app, .blog, .shop, .tech, .guru, .xyz, vv. Những tên miền này được thiết kế để phản ánh một chủ đề, lĩnh vực hoặc ngành nghề cụ thể.

 6. Tên miền gốc (Root Domain)

  Đây là phần còn lại của tên miền sau khi loại bỏ bất kỳ subdomain nào. Ví dụ: Trong "www.example.com", "example.com" là tên miền gốc.

 7. Tên miền thay thế (Subdomains)
  Đây là một phần của tên miền nằm dưới tên miền gốc, được phân tách bằng dấu chấm hoặc dấu hai chấm. Ví dụ: "subdomain.example.com" hoặc "subdomain.example.co.uk." Subdomain có thể dùng để chỉ định một phần cụ thể của trang web, chẳng hạn như blog, support, mail, vv.

Quá trình đăng ký tên miền được quản lý bởi các tổ chức quản lý tên miền (Domain Name Registries) và các công ty đăng ký tên miền (Domain Registrars). Việc nắm được có những loại tên miền nào và lựa chọn tên miền phù hợp với mục đích sử dụng trang web là rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến việc nhận dạng, ghi nhớ và tạo uy tín cho trang web của bạn trên internet.
[contact_bkasoft_Domain]