Quy chế và quy định chung diễn đàn Hoàng Luyến là những nguyên tắc bắt buộc mà tất cả các thành viên tham gia và sử dụng website hoangluyen.com phải tuân thủ. Bạn vui lòng đọc kỹ và chấp hành nghiêm chỉnh những nội dung sau:

  1. Bạn không được phép đăng tải, bình luận hay chia sẻ bất kỳ nội dung nào có tính chất khiêu dâm, bạo lực, thù địch hoặc vi phạm pháp luật của nhà nước.
  2. Bạn không được phép sử dụng tài khoản của người khác mà không có sự cho phép của họ.
  3. Bạn không được phép sử dụng các phương tiện, công cụ hay hành vi nào gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động và vận hành của website hoangluyen.com.
  4. Bạn phải đăng tải nội dung đúng chuyên mục, không lặp lại, sao chép hay đạo nội dung của người khác.
  5. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và nghiêm túc khi tham gia và sử dụng website hoangluyen.com.

Nếu bạn vi phạm các quy chế và quy định trên, bạn sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

  1. Bị nhắc nhở, cảnh cáo hoặc xóa bài viết.
  2. Bị khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.
  3. Bị cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu vi phạm pháp luật.

Chúng tôi kính mong bạn hợp tác và tôn trọng các quy chế và quy định chung diễn đàn Hoàng Luyến. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.