Custom Page Template

Tạo Custom Page Template trong WordPress

Bkasoft.net – Trong WordPress có một chức năng khá hay mà bạn nên biết đó là Custom Page Template. Hãy cùng tôi tìm hiểu nào! Chức năng Custom Page Template này có nghĩa là bạn sẽ tạo ra những Template riêng, ở đó

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress