Thumb

Hỏi không hiện url youtube trong list.medium?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 6/2015 của bạn Quyên Lê hỏi không hiện url youtube trong list.medium. Bạn Quyên Lê hỏi: Cái này hình như là nội dung bài viết đó mấy anh em tăng kích cở thumb thì cái này

Hỏi Không hiện ảnh đại diện trong bài viết WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 6/2015 của bạn Quyên Lê hỏi Không hiện ảnh đại diện trong bài viết WordPress. Bạn Quyên Lê hỏi: Em xài theme MH magazine lite. Trên cùng bên trong bài viết nó hiện ảnh thumb. Làm sao

Hỏi cách thêm một cái up ảnh cho Post giống với phần up ảnh Thumb WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 2 tháng 5/2015 của bạn Chu Văn Quang hỏi cách thêm một cái up ảnh cho Post giống với phần up ảnh Thumb WordPress. Bạn Chu Văn Quang hỏi: Ai biết cách thêm một cái up ảnh cho POST

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress