Đăng ký và đăng nhập tài khoản trên website Diễn đàn Hoàng Luyến Để đăng ký và đăng nhập tài khoản trên website Diễn đàn Hoàng Luyến, bạn cần tuân thủ các quy định sau:

  • Cung cấp thông tin tài khoản chính xác và trung thực, bao gồm tên tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại, số CCCD và số GPKD (nếu có).
  • Không sử dụng tên tài khoản có liên quan đến các địa danh, danh nhân, địa chỉ, tên công ty không thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.
  • Khi đăng nhập, sử dụng tên đăng nhập là email hoặc tên tài khoản, và mật khẩu bảo mật gồm 8-10 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email luyenpv@hoangluyen.com hoặc để lại bình luận dưới đây.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn!