Cài đặt theme

Hỏi đáp WordPress trực tuyến

Diễn đàn hỏi & đáp WordPress trực tuyến giúp bạn: tự học WordPress, sử dụng WordPress, lập trình WordPress Theme, Plugin…

Hỏi cài đặt Theme ko giống như Demo trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 5/2015 của bạn Anh Quang hỏi cài đặt Theme ko giống như Demo trong

Hỏi lỗi khi cài đặt theme theo demo với file xml?

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Hồng Quang hỏi lỗi

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress