Disqus

Tích hợp Comment Facebook, Google+, Disqus vào Website

Series các Topic hướng dẫn bạn đọc cách tích hợp Comment Facebook, Google+, Disqus vào Website/Blog và cách quản lý

Hỏi cách chặn Spam bình luận trong WordPress?

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 5/2015 của bạn Hoàng hỏi cách chặn Spam bình luận trong WordPress. Bạn Hoàng hỏi: Mọi

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress