Bài 3 – Thuộc tính CSS font

Thích 2.28 K Bình luận 0
844 đánh giá
34.5 K

Các thuộc tính CSS font định nghĩa font-family, các kiểu chữ đậm/nhạt, kích thước và phong cách của văn bản. Font chữ mặc định cho webiste thường là 12px, các thẻ đặc biệt sẽ có kích thước chữ lớn hơn.

Bài 3 – Thuộc tính CSS font > serif


 CSS Font Family

Trong CSS, có hai loại tên font:

  • Generic family: là một nhóm các font chính tương tự ( như “Serif” hoặc “Monospace”)
  • Font family: là một font đặc biệt (hay còn gọi là font mặc định)  như  font “Times New Roman” hoặc “Arial”
Generic familyFont familyDescription
SerifTimes New Roman
Georgia
Phông chữ Serif fonts có đường nhỏ ở trên đầu hoặc chân của một số ký tự.
Sans-serifArial
Verdana
Phông chữ  “Sans” không có đường nhỏ ở trên hoặc chân của ký tự
MonospaceCourier New
Lucida Console
Tất cả các ký tự có cùng chiều rộng
Bài 3 – Thuộc tính CSS font > NoteChú ý: Trên màn hình máy tính, phông chữ sans-serif dễ đọc hơn font serif

Font Family

 Phông chữ  Family của một văn bản được thiết lập với các thuộc tính font-family

Thuộc tính font-family luôn có font dự phòng mặc định trong hệ thống máy tính. Nếu trên trình duyệt không hỗ trợ phông chữ được thiết lập, nó sẽ chọn font tiếp theo hoặc font mặc định của máy tính.

Bắt đầu với các phông chữ mà bạn muốn, và kết thúc với một phông  generic để cho trình duyệt sẽ chọn một font chữ tương tự  trên bảng font generic, nếu không có sẵn các phông chữ khác.

Lưu ý: Nếu font chữ nhiều hơn 1 từ thì nó phải được nằm trong dấu ngoặc kép ví dụ “Time New Roman”

Ví dụ:

p { font-family: "Times New Roman", Times, serif;}

 


Bình luận