Thuộc tính Background-color trong CSS

Thích 2.1 K Bình luận 0
950 đánh giá

Thuộc tính Background-color cho phép đặt một màu nền cho phần tử.

Ví dụ: Đặt màu nền cho các đối tượng khác nhau:

body { background-color: yellow;}h1 { background-color: #00ff00;}p { background-color: rgb(255,0,255);}

Chạy thử với trình
Soạn thảo css online

Định nghĩa và cách sử dụng

Màu nền của một phần tử có tổng kích thước của phần tử đó bao gồm cả  padding  và border (không có margin).

Mẹo: Bạn nên sử dụng một màu nền và màu chữ làm cho văn bản dễ đọc.

Giá trị mặc định:transparent
Tính kế thừa:Không
Animatable:Có. Tìm hiểu về Thuộc tính Animatable
Phiên bản:CSS1
Cú pháp JavaScript:object.style.backgroundColor=”#00FF00″

Các trình duyệt hỗ trợ thuộc tính Background-color
Thuộc tính     
background-color1.04.01.01.0 3.5

Cú pháp CSS
background-color: color|transparent|initial|inherit;

Giá trị thuộc tính

Giá trịMô tảXem ví dụ
colorChỉ định màu nền. Xem các kiểu giá trị CSS ColorChưa có
transparentĐây là giá trị mặc định. Có giá trị là màu trong suốtChưa có
initialĐặt thuộc tính này là giá trị mặc định.Chưa có
inheritKế thừa các thuộc tính này từ phần tử cha của nó 

 

» Trở về xem bài học CSS onlinehướng dẫn học CSS

Tác giá: Hoàng Luyến

Trang chủ


Bình luận