Cách sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Thích 2.3 K Bình luận 0
826 đánh giá

Hướng dẫn sử dụng AS (Alias) trong MySQL, sử dụng từ khóa AS (Alias) để đặt định danh mới cho Table, Column với những ví dụ chi tiết.

Tìm hiểu cách sử dụng AS (Alias) chi tiết dưới đây.

Nội dung bài học

  • Sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Lời kết

Như vậy khi bạn sử dụng AS (Alias) trong MySQL khi viết câu truy vấn sẽ ngắn gọn hơn. Còn với trường hợp nếu tên field bị trùng nhau thì bạn hãy sử dụng AS để đặt cái tên định danh mới cho các field. Còn đối với Table thì nếu dùng AS thì ở WHERE và SELECT có thể lấy tên của AS thay vì lấy tên gốc của table.

Cách sử dụng AS (Alias) trong MySQL > Cách sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Bài 17: Sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn MySQL cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 16: 
Phép tích đề cát trong MySQL 
Học lập trình web

Bài 18:
Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL


Tag: Huong dan su dung AS Alias trong MySQL, su dung tu khoa AS Alias de dat dinh danh moi cho Table, Column voi nhung vi du chi tiet. Huong dan hoc MySQL , Hoc MySQL truc tuyen , Tu hoc MySQL , Video huong dan hoc MySQL , download tai lieu hoc MySQL , hoc MySQL mien phi , hoc MySQL online , hoc MySQL truc tuyen , hoc MySQL co ban , hoc MySQL nang cao , tai lieu hoc MySQL , Ebook hoc MySQL , hoc MySQL can ban , sach hoc MySQL , học lập trình MySQL .


Bình luận