Học MySQL

Thích 2.35 K Bình luận 0
817 đánh giá

Series hướng dẫn bài học MySQL online miễn phí với những tài liệu từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới bắt đầu học cho đến hệ quản trị MySQL nâng cao

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Học MySQL không hề khó khi bạn học theo series hướng dẫn tự học lập trình web hiệu quả toàn tập của mình với những tài liệu, ebook và video tự học MySQL.

Những bài học này hoàn toàn miễn phí chứa những bộ tài liệu hữu ích cho các bạn. Các bạn có thể an tâm chỉ trong một thời gian ngắn là bạn có thể nắm bắt được hết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. Bây giờ chúng ta đi chi tiết vào từng phần nhé!

Video học MySQL  cơ bản

 • Bài 1 : MySQL là gì?
 • Bài 2 : MySQL căn bản
 • Bài 3 : Giới thiệu về SQL
 • Bài 4 : Cú pháp câu lệnh SQL
 • Bài 5 : SQL Select
 • Bài 6 : SQL Distinct
 • Bài 7 : SQL Where
 • Bài 8 : SQL And & Or
 • Bài 9 : SQL Order By
 • Bài 10 : SQL Insert Into
 • Bài 11 : SQL Update
 • Bài 12 : SQL Delete
 • Bài 13 : SQL Injection
 • Bài 14 : SQL Select Top
 • Bài 15 : SQL Like
 • Bài 16 : SQL Wildcards
 • Bài 17 : SQL In
 • Bài 18 : SQL Between
 • Bài 19 : SQL Aliases
 • Bài 20 : SQL Joins
 • Bài 21 : SQL Inner Join
 • Bài 22 : SQL Left Join
 • Bài 23 : SQL Right Join
 • Bài 24 : SQL Full Join
 • Bài 25 : SQL Union
 • Bài 26 : SQL Select Into
 • Bài 27 : SQL Insert Into Select
 • Bài 28 : SQL Create DB
 • Bài 29 : SQL Create Table
 • Bài 30 : SQL Constraints
 • Bài 31 : SQL Not Null
 • Bài 32 : SQL Unique
 • Bài 33 : SQL Primary Key
 • Bài 34 : SQL Foreign Key
 • Bài 35 : SQL Check
 • Bài 36 : SQL Default
 • Bài 37 : SQL Create Index
 • Bài 38 : SQL Drop
 • Bài 39 : SQL Alter
 • Bài 40 : SQL Auto Increment
 • Bài 41 : SQL Views
 • Bài 42 : SQL Dates
 • Bài 43 : SQL Null Values
 • Bài 44 : SQL Null Functions
 • Bài 45 : SQL Data Types
 • Bài 46 : SQL DB Data Types

Video học MySQL nâng cao

 • Bài 1: Học kết nối MySQL với PHP
 • Bài 2: SQL Functions
 • Bài 3: Các bài tập MySQL để lập trình web.

Để xem Video hướng dẫn học MySQL từ cơ bản đến nâng cao qua các bài học, xin vui lòng đăng ký với Hoàng Luyến qua email admin@hoangluyen.com. Toàn bộ nội dung bài giảng Luyến sẽ hướng dẫn các bạn bám sát tài liệu chuẩn trên website W3schools.com, tài liệu tốt nhất hiện nay dành cho lập trình viên và SEOer.

Lời kết

Thông tin bài học về MySQL đang được cập nhật, mình sẽ đăng tải chi tiết trong 1 vài ngày tới. Rất vui khi bạn tìm đến bài học này, hãy gửi yêu cầu của bạn dưới đây nhé!


Bình luận