Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Thích 2.23 K Bình luận 0
822 đánh giá
34.5 K

Hướng dẫn tạo lệnh database trong MySQL thông qua cú pháp create Database được dùng để tạo cơ sở dữ liệu mới, ngoài ra mình cũng hướng dẫn cách xóa lệnh Database.

Mỗi ứng dụng thông thường thì chúng ta sẽ tạo ra một Database dùng để lưu trữ các table, mà mỗi table lại có nhiều columns và nhiều records. Do đó Database luôn giữ vai trò cao nhất trong các cấp bậc này nên khi bạn muốn tạo mới một Database thì bạn cũng phải tạo mới những phần còn lại.

Nội dung bài học

1. Lệnh tạo Database – Create Database

2. Sử dụng CHARACTER SET và COLLATE

3. Lệnh sử dụng database (use database)

4. Xóa database (Drop Database)

Lời kết

Kết thúc bài học bạn đã nắm được cách tạo lệnh Database trong MySQL rồi chứ. Ở thực tế thì người ta hay sử dụng các chương trình quản lý CSDL để tạo bảng tại localhost thì sẽ nhanh hơn nhưng nếu trong trường hợp trên host thì bạn hãy sử dụng các lệnh CMD để tạo cũng được. Nhưng quan trọng bài này bạn phải nắm được những kiến thức cơ bản mình nêu ra vì chuyển sang bài tiếp theo bạn sẽ phải dùng nhiều tới nó đấy. Chúc các bạn học MySQL hiệu quả.

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL > Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Bài 4: Lệnh tạo database (Create Database)

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn MySQL cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 3: 
Kiểu dữ liệu MySQL Data Types
Học lập trình web

Bài 5:
Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL


Tag: Huong dan tao lenh database trong MySQL thong qua cu phap create Database duoc dung de tao co so du lieu moi, ngoai ra minh cung huong dan cach xoa lenh Database. Huong dan hoc MySQL , Hoc MySQL truc tuyen , Tu hoc MySQL , Video huong dan hoc MySQL , download tai lieu hoc MySQL , hoc MySQL mien phi , hoc MySQL online , hoc MySQL truc tuyen , hoc MySQL co ban , hoc MySQL nang cao , tai lieu hoc MySQL , Ebook hoc MySQL , hoc MySQL can ban , sach hoc MySQL , học lập trình MySQL .


Bình luận