Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Cách sử dụng CSS?


Có 3 cách sử dụng CSS chính khi bạn lập trình với HTML và các định dạng văn bản:

  • Cách 1: (Inline CSS) Đặt css ngay trên thẻ HML
  • Cách 2: (Internal CSS) Sử dụng thẻ </style> đặt ở trong thẻ <head> có thể đặt ngày trên trang nhưng điều này không nên
  • Cách 3: (External CSS) Tạo riêng tệp (file) css và html riêng biệt sau đó tham chiếu tệp css vào trong tệp HTML
    Tệp style.css

    Tệp demo. html tham chiếu style.css vào trong thẻ <head> như minh họa đưới đây (Xem hướng dẫn học html):

 Các cach su dung css nêu trên là những thông tin cơ bản khi bạn học css ngoài ra có rất nhiều cách khác, bạn phải chờ đến bài hướng dẫn học javascript và html kết hợp với nhau bạn sẽ thấy nó sẽ thực sự uyển chuyển và đơn giản hơn.

» Trở về xem bài học CSShướng dẫn học CSS

 

Tác giá: Hoàng Luyến

Trang chủ

Cách sử dụng CSS?
5/5 (100%) 1 votes


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Gửi câu hỏi Khóa học SEO Thiết kế web Theme Worpdress