BERT là viết tắt của "Bidirectional Encoder Representations from Transformers" - một mô hình mạng nơ-ron tối tân dựa trên kiến trúc Transformer, được Google công bố vào năm 2018. Mô hình này đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong các tác vụ liên quan đến ngôn ngữ tự nhiên như dịch máy, phân loại văn bản và trả lời câu hỏi.

BERT có khả năng hiểu được ngữ cảnh trong văn bản, đặc biệt là khả năng hiểu được các từ có nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Điều này làm cho BERT có thể đưa ra những dự đoán chính xác hơn trong các tác vụ liên quan đến ngôn ngữ tự nhiên.

Cách thức hoạt động của BERT là thông qua việc huấn luyện mô hình trên một lượng lớn dữ liệu tiếng Anh, mà mô hình sẽ học cách mã hóa các từ và câu trong ngữ cảnh của chúng. Sau đó, BERT có thể được tinh chỉnh cho các tác vụ cụ thể bằng cách huấn luyện thêm trên các tập dữ liệu nhỏ hơn.

Tóm lại, BERT là một thuật toán ngôn ngữ tự nhiên được phát triển bởi Google với khả năng hiểu được ngữ cảnh trong văn bản và đưa ra dự đoán chính xác hơn trong các tác vụ liên quan đến ngôn ngữ tự nhiên.

Hoàng Luyến
Cá nhân
Địa chỉ
Số 1, ngõ 72, Hoa Bằng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
Email
luyenpv@hoangluyen.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ

0/40
0/10
0/40
0/1000