Cách sử dụng CSS?

Thích 2.35 K Bình luận 0
810 đánh giá
33.8 K

Có 3 cách sử dụng CSS chính khi bạn lập trình với HTML và các định dạng văn bản:

 • Cách 1: (Inline CSS) Đặt css ngay trên thẻ HML
  <div style="color:red; background-color:#fff">Chữ màu đỏ, nền trắng</div>
 • Cách 2: (Internal CSS) Sử dụng thẻ </style> đặt ở trong thẻ <head> có thể đặt ngày trên trang nhưng điều này không nên
  <style type="text/css">body{font-family:arial;color:#333;} /* Font chữ Arial, màu đen */</style>
 • Cách 3: (External CSS) Tạo riêng tệp (file) css và html riêng biệt sau đó tham chiếu tệp css vào trong tệp HTML
  Tệp style.css
  body{font-family:arial;color:#333;} /* Font chữ Arial, màu đen */

  Tệp demo. html tham chiếu style.css vào trong thẻ <head> như minh họa đưới đây (Xem hướng dẫn học html):

  <!DOCTYPE><html><head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="author" content="Bkasoft" /> <title>Demo</title> <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"/></head><body><p>Wellcome to css</p></body></html>

 Các cach su dung css nêu trên là những thông tin cơ bản khi bạn học css ngoài ra có rất nhiều cách khác, bạn phải chờ đến bài hướng dẫn học javascript và html kết hợp với nhau bạn sẽ thấy nó sẽ thực sự uyển chuyển và đơn giản hơn.

» Trở về xem bài học CSShướng dẫn học CSS

 

Tác giá: Hoàng Luyến

Trang chủ


Bình luận