Hỏi về cách lấy menu cha bỏ vào list menu con?

Thích 2.25 K Bình luận 0
796 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 4/2015 của bạn Đức Nguyễn hỏi về cách lấy menu cha bỏ vào list menu con

Bạn Đức Nguyễn hỏi: Bác nào rảnh cho e hỏi tí. E có cái menu như hình mình họa. Giờ e muốn khi hover qua menu cha nó hiện ra menu con kèm theo tên menu cha. MÀ e không biết cách nào để lấy tên menu cha bỏ vô cái list menu con

Hỏi về cách lấy menu cha bỏ vào list menu con? > hoi-ve-cach-lay-menu-cha-bo-vao-list-menu-con

 


Trả lời trên FaceBook:

Viruslove Nd  Bạn dùng cách này xem được không nhé !

 <ul class="list-left-cats"> <!-- menu cấp 1 --><?php foreach($categories as $cat){$termParent = get_the_category_by_ID( $cat->term_id);$catID_parent = $termParent->parent;if( ! in_array( $catID_parent, $list_catID ) ) {?><li class="cat<?php if($curCatID == $cat->term_id): echo ' active'; endif; ?>"><h2 class="vn-title-sb"><a href="<?php echo get_term_link($cat); ?>"><?php echo $cat->name; ?></a></h2><?php $term_child = get_term_children( $cat->term_id );if( !empty($term_child) ) {?><ul class="vn-list-sp"> <!-- menu cấp 2 --><li><a href="<?php echo get_term_link($cat); ?>"><?php echo $cat->name; ?></a></li> <!-- Hiện menu mẹ trong menu con --><?php foreach ($term_child as $value){$termss = get_term( $value );?><li><a href="<?php echo get_term_link($value ); ?>"><?php echo $termss->name;?></a><ul class="xinchaovn" > <!-- menu cấp 3 --><?php $term_child_lovend = get_term_children( $termss->term_id );?><?php foreach ($term_child_lovend as $vlnd){$termnd = get_term( $vlnd );?><li><a href="<?php echo get_term_link($vlnd ); ?>"><?php echo $termnd->name;?></a><?php } ?></ul></li><?php } ?></ul><?php } ?></li><?php }}?></ul>

 


Mọi thắc mắc bạn tiếp tục gửi bình luận cho mình để mình giúp đỡ bạn.


Bình luận