Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL sử dụng MYSQLI

Thích 2.16 K Bình luận 0
794 đánh giá

Bài này mình sẽ hướng dẫn tìm hiểu cách kết nối vào cơ sở dữ liệu MYSQL sử dụng MYSQLI của PHP và một số hàm xử lý database nhé!

Chuyển sang bài học này mình sẽ chỉ bạn cách kết nối vào CSDL MYSQL với php và một số hàm xử lý database sẽ khiến bạn hào hứng đó

Nội dung bài học 

1. Tạo Database

2. Kết nối database với php

3. Câu truy vấn lấy danh sách record

4. Câu truy vấn delete

5. Câu truy vấn update

Lời kết

Bài viết này mình chỉ giới thiệu cách sử dụng hàm kết nối bằng cách dùng MYSQLI, bài tiếp theo mình sẽ tìm hiểu cụ thể và rõ ràng hơn nữa. Chúc các bạn học PHP hiệu quả.

Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL sử dụng MYSQLI > Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL sử dụng MYSQLI

Bài 26: Kết nối Cơ Sở Dữ Liệu MYSQL Sử dụng MYSQLI

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn PHP cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 25:
Session và cookie trong php

Học lập trình web

Bài 27:
Chức năng đăng ký thành viên với php và mysql


Tag: Bai nay minh se huong dan tim hieu cach ket noi vao co so du lieu MYSQL su dung MYSQLI cua PHP va mot so ham xu ly database nhe!. Huong dan hoc PHP , Hoc PHP truc tuyen , Tu hoc PHP , Video huong dan hoc PHP , download tai lieu hoc PHP , hoc PHP mien phi , hoc PHP online, hoc PHP truc tuyen , hoc PHP co ban , hoc PHP nang cao , tai lieu hoc PHP , Ebook hoc PHP , hoc PHP can ban , sach hoc PHP , học lập trình PHP


Bình luận