Tìm hiểu session và cookie trong php

Thích 2.19 K Bình luận 0
867 đánh giá

Tìm hiểu về session và cookie, những khái niệm cơ bản, cách lấy, cách đăng ký, cách xóa, cách lưu trữ session và cookie trong php.

Tìm hiểu session và cookie như thế nào trong PHP. Xem chi tiết dưới đây!

Nội dung bài học

1. Session Trong PHP

  • Đăng Ký Session
  • Lưu Trữ Session
  • Xóa Session

2. Cookie Trong PHP

  • Lưu trữ Cookie
  • Lấy Giá Trị Cookie
  • Xóa Cookie

Lời Kết

Như vậy chúng ta đã nghiên cứu được 2 cách lưu trữ dữ liệu đó là Session và Cookie. Nếu bạn mới học lập trình thì bấy nhiêu thôi cũng là đủ rồi, đó là những kiến thức rất căn bản bạn cần phải nắm rõ. Chúc bạn học tập hiệu quả

Tìm hiểu session và cookie trong php > Tìm hiểu session và cookie trong php

Bài 25: Session và cookie trong php

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn PHP cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 24:
Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php

Học lập trình web

Bài 26:
Kết nối Cơ Sở Dữ Liệu MYSQL Sử dụng MYSQLI


Tag: Tim hieu ve session va cookie, nhung khai niem co ban, cach lay, cach dang ky, cach xoa, cach luu tru session va cookie trong php. Huong dan hoc PHP , Hoc PHP truc tuyen , Tu hoc PHP , Video huong dan hoc PHP , download tai lieu hoc PHP , hoc PHP mien phi , hoc PHP online, hoc PHP truc tuyen , hoc PHP co ban , hoc PHP nang cao , tai lieu hoc PHP , Ebook hoc PHP , hoc PHP can ban , sach hoc PHP , học lập trình PHP


Bình luận