Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình)

Thích 2.47 K Bình luận 0
852 đánh giá

Hướng dẫn tạo đường viền bằng hình với thuộc tính border-image trong CSS3, tìm hiểu cách sử dụng chi tiết dưới đây!

Bạn có thể thấy có nhiều đường viền mang những văn hoa rất đẹp. Trong CSS thì muốn có được đường viền đó thì ta phải tạo 4 thẻ HTML và thiết lập background, cho nó repeat-x để giả đường viền. Nhưng tới bài học này, khi bạn sử dụng CSS3 thì bạn không phải thao tác phức tạp như thế mà bạn hãy sử dụng thuộc tính border-image.

Chúng ta hãy tìm hiểu ngay dưới đây

1. Thuộc tính border-image trong CSS3

Với thuộc tính border-image trong CSS3 khi thiết lập hình ảnh làm đường viền cho HTML thì chiều cao của đường viền phụ thuộc vào chiều cao của thuộc tính border, do đó bạn phải tạo border thì mới sử dụng được border-image

Thuộc tính này hỗ trợ những trình duyệt sau: IE > 11.0, Chrome > 16.0, Firefox > 15.5, Safary > 6.0, Opera > 15.0

Cú phápborder-image: url(border-image.png) 25 repeat;

Trong đó:

  • url(border-image.png) (SOURCE) đây là đường dẫn đến file hình ảnh
  • 25 (OFFSET) đây là kiểu ghi tắt của thuộc tính offset, nếu ghi đầy đủ sẽ là 25 25 25 25 tương ứng với lề trên, lề phải, lề dưới và lề trái.
  • repeat  (REPEAT) cách sử dụng các phần hình ảnh đã cắt đó.

Code Hack CSS cho các trình duyệt:

  • -webkit-border-image đối với Chrome và Safary.
  • -moz-border-image đối với Firefox.
  • -o-border-image đối với Opera.

Chi tiết các thành phần như sau:

Ta sử dụng hình ảnh

Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) > border-2

SOURCE:

Đây là đường dẫn đến file hình ảnh dùng để làm border.

OFFSET:

Khi bạn tạo một border đẹp thì bạn phải tính chính xác từng pixel trong hình ảnh để thiết lập border-width và giá trị OFFSET. 

Offset chính là khoảng cách được tính từ ngoài biên đi vào trong hình ảnh sẽ được lấy làm boder. Thuộc tính này gồm có 4 cạnh như sau:

Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) > thuoc-tinh-border-image-1 

Giá trị của thuộc tính OFFSET tuân theo quy tắc rút gọn trong CSS như sau:

  • Khi xuất hiện 4 giá trị (25 25 25 25) thì tương đương với (cạnh trên, cạnh phải, cạnh dưới, cạnh trái).
  • Khi 3 giá trị (25 25 25) thì tương đương với (cạnh trên, cạnh trái + phải, cạnh dưới)
  • Trường hợp 2 giá trị (25 25) thì tương đương với (cạnh trên + dưới, cạnh trái + phải)
  • Với trường hợp 1 giá trị (25) thì tương đương với (cạnh trên + dưới + trái + phải)

Như vậy 4 đường thẳng kéo dài của 4 cạnh của 4 OFFSET sẽ tạo 9 phần như sau:

Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) > thuoc-tinh-border-image-2

Bạn hãy chú ý phần cố định là phần border cho bốn góc (1,3,7,9). Ở vị trí số 5 là vị trí trung tâm và những phần còn lại bị ảnh hưởng bởi thuộc tính REPEAT

REPEAT:

Chúng ta có các giá trị thường sử dụng sau: stretch, repeat, round

Note: Các giá trị này đều chỉ có tác dụng với các phần 2, 6, 8, 4.

Stretch: kéo giãn hình ảnh cho tương thích với chiều rộng của các cạnh.

Ví dụDEMO

<!DOCTYPE html><html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <style type="text/css"> div{ width: 100px; height: 100px; border-style: solid; border-width: 27px; border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 stretch; -webkit-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 stretch; -moz-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 stretch; -o-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 stretch; } </style> </head> <body> <div> </div> </body></html>

Kết quả nhận được:

 Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) > thuoc-tinh-border-image-4

Repeat: lặp lại hình ảnh cho các cạnh

Lưu ý là nó sẽ lặp từ giữa đi ra hai phía.

Ví dụ: DEMO

<!DOCTYPE html><html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <style type="text/css"> div{ width: 100px; height: 100px; border-style: solid; border-width: 27px; border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 repeat; -webkit-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 repeat; -moz-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 repeat; -o-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 repeat; } </style> </head> <body> <div> </div> </body></html>

Kết quả nhận được:

Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) > thuoc-tinh-border-image-5

Round: Lặp lại hình ảnh cho các cạnh nhưng nó sẽ fit lần lặp theo tỉ lệ phần trăm, nghĩa là nó sẽ co giãn sao cho lặp vừa khít. Chính vì vậy nếu ta chọn OFFSET chuẩnchọn chế độ round thì sẽ đẹp, tuy nhiên backgroud sẽ bị co giãn nếu chiều rộng không tương thích với hình ảnh.

Vi dụ: DEMO

<!DOCTYPE html><html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <style type="text/css"> div{ width: 70px; height: 100px; border-style: solid; border-width: 27px; border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 round; -webkit-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 round; -moz-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 round; -o-border-image: url(https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/11/border-2.png) 27 round; } </style> </head> <body> <div> </div> </body></html>

 Kết quả nhận được:

 Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) > thuoc-tinh-border-image-6

Lưu ý: Giá trị của repeat có thể chia làm hai phần đó là Vertical và Horizontal

2. Lời kết

Bài viết này mình chỉ đưa ra ít ví dụ nhưng giúp bạn nắm rõ bản chất của nó và sử dụng theo đúng hình ảnh giao diện. Bài tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về thuộc tính Backgrounds. Chúc bạn học tập hiệu quả.

Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) > thuoc-tinh-border-image

Bài 2: Tìm hiểu thuộc tính border-image

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn CSS cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 1: 
Thuộc tính border-radius
Học lập trình web

Bài 3:
Thuộc tính Backgrounds


Tag: Huong dan tao duong vien bang hinh voi thuoc tinh border-image trong CSS3, tim hieu cach su dung chi tiet duoi day! Huong dan hoc CSS3 , Hoc CSS3 truc tuyen , Tu hoc CSS3 , Video huong dan hoc CSS3 , download tai lieu hoc CSS3 , hoc CSS3 mien phi , hoc CSS3 online , hoc CSS3 truc tuyen , hoc CSS3 co ban , học CSS3 căn bản , hoc CSS3 nang cao , tai lieu hoc CSS3 , Ebook hoc CSS3 , sach hoc CSS3 , học lập trình CSS3


Bình luận