Hỏi cách khắc phục lỗi Access Forbidden Error 403 trên Windows 7 phpMyadmin?

Thích 2.53 K Bình luận 0
795 đánh giá

Bài viết nằm trong Series Hỏi đáp Xampp

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 7/2015 của bạn đọc về cách khắc phục lỗi Access Forbidden Error 403 trên Windows 7 phpMyadmin.

 Hỏi: Bác giúp e với. Em làm trên Windows 7 phpMyadmin mà bị lỗi Access Forbidden Error 403 

Access forbidden!New XAMPP security concept:Access to the requested directory is only available from the local network.This setting can be configured in the file "httpd-xampp.conf".

Trả lời câu hỏi:

Chào bạn đọc,

Để khắc phục lỗi Access Forbidden Error 403, theo ý kiến của mình, bạn vào  file httpd-xampp.conf sửa thành như thế này 

## XAMPP settings#<IfModule env_module> SetEnv MIBDIRS "C:/xampp/php/extras/mibs" SetEnv MYSQL_HOME "xamppmysqlbin" SetEnv OPENSSL_CONF "C:/xampp/apache/bin/openssl.cnf" SetEnv PHP_PEAR_SYSCONF_DIR "xamppphp" SetEnv PHPRC "xamppphp" SetEnv TMP "xampptmp"</IfModule>## PHP-Module setup#LoadFile "C:/xampp/php/php5ts.dll"LoadModule php5_module "C:/xampp/php/php5apache2_4.dll"<FilesMatch ".php$"> SetHandler application/x-httpd-php</FilesMatch><FilesMatch ".phps$"> SetHandler application/x-httpd-php-source</FilesMatch>## PHP-CGI setup##<FilesMatch ".php$"># SetHandler application/x-httpd-php-cgi#</FilesMatch>#<IfModule actions_module># Action application/x-httpd-php-cgi "/php-cgi/php-cgi.exe"#</IfModule><IfModule php5_module> PHPINIDir "C:/xampp/php"</IfModule><IfModule mime_module> AddType text/html .php .phps</IfModule>ScriptAlias /php-cgi/ "C:/xampp/php/"<Directory "C:/xampp/php"> AllowOverride None Options None Require all denied <Files "php-cgi.exe"> Require all granted </Files></Directory><Directory "C:/xampp/cgi-bin"> <FilesMatch ".php$"> SetHandler cgi-script </FilesMatch> <FilesMatch ".phps$"> SetHandler None </FilesMatch></Directory><Directory "C:/xampp/htdocs/xampp"> <IfModule php5_module> <Files "status.php"> php_admin_flag safe_mode off </Files> </IfModule> AllowOverride AuthConfig</Directory><IfModule alias_module> Alias /security "C:/xampp/security/htdocs/" <Directory "C:/xampp/security/htdocs"> <IfModule php5_module> <Files "xamppsecurity.php"> php_admin_flag safe_mode off </Files> </IfModule> AllowOverride AuthConfig Require all granted </Directory> Alias /licenses "C:/xampp/licenses/" <Directory "C:/xampp/licenses"> Options +Indexes <IfModule autoindex_color_module> DirectoryIndexTextColor "#000000" DirectoryIndexBGColor "#f8e8a0" DirectoryIndexLinkColor "#bb3902" DirectoryIndexVLinkColor "#bb3902" DirectoryIndexALinkColor "#bb3902" </IfModule> Require all granted </Directory> Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/" <Directory "C:/xampp/phpMyAdmin"> AllowOverride AuthConfig Limit Order allow,deny Allow from all Require all granted </Directory> Alias /webalizer "C:/xampp/webalizer/" <Directory "C:/xampp/webalizer"> <IfModule php5_module> <Files "webalizer.php"> php_admin_flag safe_mode off </Files> </IfModule> AllowOverride AuthConfig Require all granted </Directory></IfModule>## New XAMPP security concept#<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))"> Order deny,allow Allow from all Require all granted ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var</LocationMatch>

Nếu bạn vẫn không khắc phục được thì PM lại cho mình, mình sẽ tìm giải pháp khác. 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo một số bài viết liên quan tới PHP như sau:

Thân ái!

Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về “cách khắc phục lỗi Access Forbidden Error 403 trên Windows 7 phpMyadmin” xin hãy để lời bình luận phía dưới để giúp bạn đọc biết cách xử lý tình huống này. Cảm ơn bạn đọc đã ghé thăm Blog Hoàng Luyến.

Hướng dẫn cách cài đặt Xampp

 Hỏi cách khắc phục lỗi Access Forbidden Error 403 trên Windows 7 phpMyadmin? > Hỏi cách khắc phục lỗi Access Forbidden Error 403 trên Windows 7 phpMyadmin? 

Ảnh. Hỏi cách khắc phục lỗi Access Forbidden Error 403 trên Windows 7 phpMyadmin?


 Tag: cach khac phuc loi Access forbidden error 403 tren win 7 phpmyadmin, win8, 8 8.1, XP,loi Access Forbidden, Error 403, loi start xampp, sửa lỗi, fix lỗi, help lỗi, lỗi thường gặp, lỗi hay gặp, lỗi phổ biến, cách xử lý lỗi, tình huống lỗi, giải quyết lỗi, khắc phục lỗi, cài xampp bị lỗi, wordpress tiếng việt, hỏi đáp wordpress, loi thuong gap, loi hay gap, loi pho bien, cach xu ly loi, giai quyet loi, tinh huong loi, khac phuc loi, lỗi reset xampp, error, lỗi cài đặt xampp, restart xampp, start xampp, port 80, cong 80, cài xampp, apache, mysql, database, connection, localhost, phpmyadmin, hỏi đáp máy chủ, máy chủ, server, vps, thủ thuật wordpress, thủ thuật seo, thủ thuật web, thủ thuật wp


 WordPress Tiếng Việt  »  Hoc WordPress   »   Sử dụng WordPress  »  Hỏi đáp WordPress


Bình luận