Bài 38: Settings -> Discussion (thiết lập bình luận)

Thích 1.91 K Bình luận 0
767 đánh giá

Bkasoft.net –  Trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn  cách thiết lập bình luận(Discussion Settings) trên Website WordPress. Mình cùng tìm hiểu nhé!

 1. Giới thiệu về khu vực thiết lập bình luận (Discussion Settings)

  Để truy cập vào khu vực này bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Với phiên bản tiếng Anh (hình 1): Bạn vào Settings -> Discussion
  • Với phiên bản tiếng Việt (hình 2): Bạn vào Cài đặt -> Thảo luận

   Bài 38: Settings - Discussion (thiết lập bình luận) > Discussion Settings ‹ Tutorial Bkasoft EN — WordPress

   Hình 1: Trang khu vực Discussion Settings-> Reading phiên bản tiếng Anh.

   Bài 38: Settings - Discussion (thiết lập bình luận) > hình2

   Hình 2: Trang khu vực Discussion Settings-> Reading phiên bản tiếng Việt

 2. Ý nghĩa các thiết lập trong khu vực thảo luận

  Ý nghĩa các thiết lập trong khu vực này như sau:

  • Default article settings: Các thiết lập trong đây sẽ chỉ đến việc bật tính năng liên quan tới bình luận ở dạng mặc định. Các thiết lập này có thể được sửa lại ở từng bài post/page riêng lẻ.
   • Attempt to notify any blogs linked to from the article: Ping đến các website mà bạn đã gắn liên kết trong post/page để họ chấp thuận đặt cho bạn một liên kết trỏ về website thông qua tính năng pingbacks.
   • Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks): Cho phép nhận thông báo pingbacks hoặc trackbacks từ một website khác.
   • Allow people to post comments on new articles: Cho phép khách truy cập có thể đăng bình luận ở các post/page mới.
  • Other comment settings: Các thiết lập khác liên quan tới việc gửi bình luận.
   • Comment author must fill out name and e-mail: Người gửi bình luận phải khai báo tên và địa chỉ email của họ.
   • Users must be registered and logged in to comment: Phải đăng nhập vào website mới được phép gửi bình luận.
   • Automatically close comments on articles older than 14 days: Cho phép tự đóng bình luận của post/page nếu nó đã cũ hơn 14 ngày.
   • Enabled threaded (nested) comments x levels deep: Cho phép phân thứ cấp bình luận và sử dụng x tầng thứ cấp (áp dụng cho chức năng Reply).
   • Break comments into pages with 50 top level comments per page and the last page displayed by default: Tự động phân trang của post/page nếu nó có hơn 50 bình luận và hiển thị theo thứ tự trang đầu/trang cuối.
   • Comments should be displayed with the older/newer comments at the top for each page: Thứ tự bình luận sẽ hiển thị theo mới nhất/cũ nhất.
  • E-mail me whenever: Thiết lập nhận e-mail thông báo về bình luận.
   • Anyone posts a comment: Nhận email thông báo khi có ai đó gửi bình luận.
   • A comments is held for moderation: Nhận email thông báo khi có bình luận đang chờ duyệt.
  • Before a comment appears: Áp dụng trước khi bình luận được hiển thị lên.
   • Comment must be manually approved: Mỗi bình luận phải được chờ duyệt mới được hiển thị ra website.
   • Comment author must have a previously approved comment: Bình luận sẽ hiển thị nếu người gửi bình luận đã có một bình luận trước đó đã được duyệt.
  • Comment moderation: Tự động đưa bình luận vào trạng thái chờ duyệt nếu bình luận đó chứa từ khóa, liên kết, email hoặc địa chỉ IP có trong danh sách này. Mỗi quy tắc chặn đều phải được đặt ở một dòng riêng. Ví dụ nếu bạn viết “Thạch xấu trai” vào khung của phần này thì các bình luận có chữ “Thạch xấu trai” sẽ bị đưa về trạng thái chờ duyệt chứ không hiển thị ngay. Áp dụng cho tên người gửi, email, địa chỉ IP và nội dung bình luận.
  • Comment Blacklist: Các từ cấm bình luận. Mỗi từ cấm sẽ được khai báo bằng một dòng. Nếu bình luận nào đó chứa từ cấm thì sẽ bị đánh dấu là Spam.
  • Avatars: Tùy chọn hiển thị ảnh avatar của người gửi bình luận.
   • Avatar Display: Chọn nếu bạn muốn hiển thị ảnh avatar ở bình luận
   • Maximum Rating: Thể loại avatar tối đa được phép hiển thị trên website
   • Default Avatar: Ảnh avatar mặc định nếu người dùng chưa thiết lập Gravatar.
 3. Lời kết

  Trong bài học WordPress này mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thiết lập thảo luận trong website WordPress. Chúc các bạn thành công ! 

 Bài 38: Settings - Discussion (thiết lập bình luận) > settings-discussion-thiet-lap-binh-luan 

Bài 38: Settings -> Discussion (thiết lập bình luận)

( Case Study hướng dẫn sử dụng WordPress )

—oOo—

« Bài 37: Settings -> Reading (thiết lập về việc đọc)Học WordPressBài 39: Settings -> Media (thiết lập media) »

Tác giả: Hoàng Luyến


Bình luận