Câu lệnh kiểm tra điều kiện if else trong Javascript

Thích 2.46 K Bình luận 0
825 đánh giá
37.1 K

Trong Javascript câu lệnh if else dùng để kiểm tra một điều kiện có đúng hay không. Chúng ta cũng có thể kết hợp các câu lệnh điều kiện một cách đơn giản

Câu lệnh điều kiện if…else trong Javascript được thực hiện với cú pháp như thế nào? Mình cùng tìm hiểu nhé

Nội dung bài học

1. Lệnh if

2. Lệnh else

3. Kết hợp nhiều câu lệnh if…else trong javascript

4. Lệnh if else lồng nhau

Lời kết

Bài học này đã kết thúc rồi, bạn có dễ dàng khi sử dụng lệnh kiểm tra điều kiện if else. Bạn nếu đã biết về lập trình thì kiến thức này thật sự đơn giản. Bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa thì chuyển tiếp sang bài tiếp theo.

 Câu lệnh kiểm tra điều kiện if else trong Javascript > lenh-kiem-tra-dieu-kien-if-else-trong-javascript

Bài 5: Lệnh kiểm tra điều kiện if else

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 4: 
Tổng hợp toán tử toán học và toán tử gán
Học lập trình web

Bài 6:
Hướng dẫn vòng lặp for trong Javascript


Tag: Trong Javascript cau lenh if else dung de kiem tra mot dieu kien co dung hay khong Chung ta cung co the ket hop cac cau lenh dieu kien mot cach don gian. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận