Hỏi test website WordPress báo lỗi xóa bỏ Javascript chặn hiển thị?

Thích 2.27 K Bình luận 0
893 đánh giá
34.4 K

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Lê Văn Toản hỏi test website WordPress báo lỗi xóa bỏ Javascript chặn hiển thị

Bạn Lê Văn Toản hỏi: Mình dùng https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ để test website wordpress thì nó báo xóa bỏ Javascript chặn hiển thị. mà nó là của plugin và mặc định của wordpress. Vậy hướng giải quyết vấn đề này là gì các bác?

Hỏi test website WordPress báo lỗi xóa bỏ Javascript chặn hiển thị? > hoi-test-website-wordpress-bao-loi-xoa-bo-javascript-chan-hien-thi

Ảnh. Hỏi test website WordPress báo lỗi xóa bỏ Javascript chặn hiển thị?


 Trả lời câu hỏi trên Facebook:

Lưu Bị: remove js và add lại dưới footer được 100% nhé

Tú Nguyễn Su dung plugin minify fix xem


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về test website WordPress báo lỗi xóa bỏ Javascript chặn hiển thị xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận