Javascript Object Prototypes

Thích 2.52 K Bình luận 0
919 đánh giá
36.7 K

Prototypes cũng là một đối tượng. Mỗi Object trong javascript thì có một Prototypes. Tất cả các đối tượng của Javascript đều thừa kế phương pháp từ nguyên mẫu đó.

Chúng ta đã được tìm hiểu về các thao tác với Object trong Javascript nhưng đó chỉ là những khía cạnh nhỏ liên quan đến đối tượng vì nó chưa thể hiện hết các tính chất căn bản của một đối tượng như tạo mới đối tượng, khởi tạo giá trị cho đối tượng… Như vậy bài này mình sẽ trình bày mình sẽ hướng dẫn về những khuyết điểm này và đó Javascript Object Prototypes.

Nội dung bài học

1. Prototypes trong Javascript

2. Tạo mới Object và thao tác với Prototype

3. Thêm thuộc tính và phương thức vào Prototype

Lời kết

Prototype có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý các phương thức và thuộc tính của đối tượng. Khi bạn code cơ bản thì ít khi phải dùng đến Prototype , nhưng khi bạn muốn code nâng cao thì bạn bắt buộc phải biết đến đối tượng Prototype này.

Bài hướng dẫn này mình đã đưa ra những ví dụ trực quan nhất liên quan đến Prototype trong Javascript, hy vọng qua bài này bạn sẽ hiểu và thấy được sức mạnh thực sự của Javascript.

Javascript Object Prototypes > Javascript Object Prototypes

Bài 49: Thao tác Javascript Object Prototypes

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 48:
Các thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript

Học lập trình web

Bài 50:
Đối tượng Regular Expression trong Javascript 


Tag: Prototypes cung la mot doi tuong Moi Object trong javascript thi co mot Prototypes Tat ca cac doi tuong cua Javascript deu thua ke phuong phap tu nguyen mau do. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận