Download jQuery image cropping plugin

Thích 2.3 K Bình luận 0
866 đánh giá
Download jQuery image cropping plugin > Download jQuery image cropping plugin

Download về máy tính jQuery image cropping plugin

Xem Demo Tải về máy tính
Pass giải nén: hoangluyen.com


(Thư viện lập trình web Image Effects) Một Plugin với rất nhiều tính năng như cắt ảnh (Cropping), download, get data, set data . Plugin này đúng là quá tuyệt vời vì nó sẽ giúp bạn bổ xung vào tính năng quản lý website hoặc tính năng của một trang mạng xã hội. Hãy tải ngay về jQuery image cropping plugin này nhé. Hãy xem hướng dẫn dưới đây để nắm được cấu trúc của mã nguồn này:

Các tệp và file của mã nguồn gồm/├── cropper.css ( 5 KB)├── cropper.min.css ( 4 KB)├── cropper.js (67 KB)└── cropper.min.js (24 KB)

Làm thế nào để bạn sử dụng mã nguồn miễn phí này đầu tiên hãy click vào download ở trên sau đó giải nén và làm theo các bước sau:

Bước 1: Chèn các Script và CSS

Chèn các Script dưới đây lên phía trước thẻ </head> gồm 4 file sau đây:

<script src="/path/to/jquery.js"></script><!-- jQuery is required --><link href="/path/to/cropper.css" rel="stylesheet"><script src="/path/to/cropper.js"></script>

 Nhớ copy thư mục path lên thư mục root cùng cấp với file index.php hoặc index.aspx

Bước 2: Chèn HTML và Javascript

Bước này bạn sẽ làm việc với $.fn.cropper.

<!-- Wrap the image or canvas element with a block element --><div class="container"> <img src="picture.jpg"></div>$('.container > img').cropper({ aspectRatio: 16 / 9, crop: function(e) { 

Kết luận

Thư viện lập trình website Query image cropping plugin sẽ là một tiện ích hay dành cho Website. Vì vậy bạn không nên bỏ qua tiện ích này vì Website chủ yếu làm việc với hình ảnh và text và đây là một Plugin miễn phí hỗ trợ bạn mọi thứ liên quan tới cắt và lấy thông tin ảnh đã cắt.

Editor: Hoàng Luyến


Tag: Tải về jQuery image cropping plugin: Thu vien lap trinh web, thu vien thiet ke web, tai lieu thiet ke web , tai lieu lap trinh web, thu vien image effects.  


Bình luận