Hỏi cách lấy đường dẫn của custom post type?

Thích 2.07 K Bình luận 0
763 đánh giá
36.1 K

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn danghuuchinh hỏi cách lấy đường dẫn của custom post type

Bạn danghuuchinh hỏi: Chào mọi người. Mình đang bị mắc ở chỗ này.
Như ở bên category mình có thể dễ dàng lấy URL và title của 1 category = cách này.

<a href="<?php the_permalink();?>"><?php echo the_category();?> </a>

 Vậy để lấy tương tự như trên ở bên custom taxonomy thì làm cách nào?


 Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

thachpham the_permalink() là template tags trả về link của post chứ nhỉ.
Mình không hiểu là bạn cần lấy URL của taxonomy ở trang lưu trữ của taxonomy hay lấy và đặt ở một vị trí bất kỳ? Và bạn muốn lấy limk cua toàn bộ terms trong taxonomy hay lấy terms được sử dụng cho post hiện tại?

danghuuchinh ý e là cho nó hien ra trnag chủ . Hiện luôn cả 1 category ra xong khi ấn vao thì ra các post ấy.. KHi mà ở bên category mình biết ID của post thì có thể hiển thị ra category theo cách trên. Vi dụ như là e có 1 custom post type là product và custom taxonomy là muc-san-pham có các cate là “Tinh dầu” – “kem nền” . Giờ e muón hiển thị cái taxônmy ý ra front-page.. Khi ấn vào các taxo thì ra các post con

thachpham Em dùng get_terms() nhé.

$args = array( 'hide_empty=0' );$terms = get_terms( 'my_term', $args );if ( ! empty( $terms ) && ! is_wp_error( $terms ) ) { $count = count( $terms ); $i = 0; $term_list = '<p class="my_term-archive">'; foreach ( $terms as $term ) { $i++; $term_list .= '<a href="' . get_term_link( $term ) . '" title="' . sprintf( __( 'View all post filed under %s', 'my_localization_domain' ), $term->name ) . '">' . $term->name . '</a>'; if ( $count != $i ) { $term_list .= ' &middot; '; } else { $term_list .= '</p>'; } } echo $term_list;}

 Thay my_term thành taxonomy của em.


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về cách lấy đường dẫn của custom post type xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận