Hỏi cách lấy giá trị Field của Contact Form 7?

Thích 2.41 K Bình luận 0
846 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Hoàng An hỏi về cách lấy giá trị Field của Contact Form 7.

Bạn Hoàng An hỏi: Hi các anh em!
Mình đang tích hợp SMS vào WordPress. Mình mô tả thế này nhé:
Site mình về đào tạo, mình dùng contact form 7 để khách hàng đăng ký. Giờ mình muốn khi khách hàng đăng ký thì có 1 SMS gửi cho khách hàng.
Mình đã có code API của SMS rồi. Giờ mình muốn tích hợp vào thì có vấn đề là mình không lấy được giá trị của contact form để gán vào code SMS (Số điện thoại, tên)
Anh em nào giúp mình với.
Cảm ơn anh em!


 Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

Học WordPress 

add_action( 'wpcf7_before_send_mail', 'my_conversion' );function my_conversion( $cf7 ){$email = $cf7->posted_data"your-email";$name = $cf7->posted_data"your-name";muon_lam_gi_lam($email, $name);}

Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về cách lấy giá trị Field của Contact Form 7 xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Trong Case Stydy Học WordPress của chúng tớ có bài viết  Tạo Form WordPress chuyên nghiệp với Contact Form 7 các bạn hãy tham khảo nhé!


Bình luận