Hỏi đáp: Chỉnh sửa Header trong WordPress

Thích 2.57 K Bình luận 0
840 đánh giá
37.5 K

Trả lời câu hỏi của bạn Đặng Văn Quang hỏi về cách sửa Header trong WordPress để thay đổi Hotline trên Menu trên cùng?

Bài viết trong series Hỏi đáp

Câu hỏi:

Bạn vừa gửi câu hỏi thành công tới Hoàng Luyến với nội dung như sau:

 • Họ và tên: Đặng Văn Quang
 • Email: dangvan****@gmail.com
 • Nội dung câu hỏi: Em chưa biết chi vế WP, em có đoạn code này. Chữ “Hotline” chỉ cần bỏ thì dòng Hotline trên Header thì dòng Hotline số điện thoại nó mất, như ảnh đính kèm.
  Mà em chẵng biết làm sao chỉnh cái số điện thoại trên cái Hotline đó hết.
  Giúp em với
  <body <?php body_class(); ?>><div class="header <?php if ( is_user_logged_in() ) echo 'is_logged' ?>"><div class="header-content"><div class="hotline"><?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') ||!dynamic_sidebar('Hotline') ) : ?><!– This will be displayed if the sidebar is empty –><?php endif; ?></div>

Trả lời:

Chào em,

Đầu tiên cảm ơn em đã gửi câu hỏi tới chuyên mục “Hỏi đáp WordPress”, nhiều ngày qua anh khá bận công việc nên không có thời gian hỗ trợ bạn đọc nhiều câu hỏi về WordPress. Nên việc trả lời câu hỏi cho em cũng hơi chậm mong em thông cảm nhé. Với câu hỏi của em về chỉnh sửa header vị trí Hotline có thể có ít nhất 3 trường hợp sảy ra:

Trường hợp 1:  Thay đổi Hotline t dựa trên hệ thống quản lý giao diện.

Thường thì các giao diện chuyên nghiệp sẽ có phần cấu hình riêng vì vậy lệnh trên có thể là một Function check Hotline. Em vào thử Admin sau đó vào giao diện, tìm đến mục Themes Setting (hoặc tên thư mục đại loại như thế này) để kiểm tra xem có phần cấu hình số Hotline không nhé. Vì rất có thể số Hotline em không chỉnh sửa được ở đây. (Rất có thể trường hợp này)

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Hotline') ) : ?>

 Trường hợp 2: Chỉnh sửa Header trong WordPress dựa vào các file menu.php em check trong thư mục wp-content -> Themes -> Tên themes -> menu-slidebar.php hay tên file nào đó liên quan tới menu . Em vào đó sửa trực tiếp

Trường hợp 3: Số điện thoại này nằm trong thư mục languages em tìm file .po download về máy tìm Chữ Hotline trong đoạn HTML có nội dung

<li class="t-phone t-hotline">Hotline:</li>

 Nếu không làm được em add nick skype hoangluyenfan anh sẽ xử lý cho em qua teamview nhé. Bởi vì mỗi Themes có cách lập trình khác nhau nên anh không thể trả lời chính xác ngay được cần xem thực tế mới chỉ rõ ràng cho em.

Thân ái!

Các câu hỏi tương tự có cùng cách xử lý như trên:

 • Hướng dẫn chỉnh sửa header trong WordPress
 • Cách bỏ chữ Hotline trong Header
 • Cách xóa chữ Hotline trong Header
 • Làm thế nào để bỏ Hotline trong Header.php
 • Làm thế nào để sửa menu trên cùng trong Header.php
 • Cách sửa thông tin trong Header
 • Hỏi về chỉnh sửa file Header.php
 • Chỉnh sửa header trong WordPress như thế nào?
 • Chỉnh sửa header trong WordPress phải vào đâu

Nếu bạn cấu hình nhưng vẫn không gửi được mail vui lòng gửi câu hỏi về cho tôi tại đây:

Hỏi đáp WordPress

Hỏi đáp: Chỉnh sửa Header trong WordPress >  Hỏi đáp wordpress trực tuyến tại Blog Hoàng Luyến

Hỏi đáp: Chỉnh sửa Header trong WordPress


WordPress Tiếng Việt  »  Hoc WordPress   »   Sử dụng WordPress »  Hỏi đáp WordPress


Bình luận