Hỏi hiển thị lượt xem bài của Jetpack WordPress.com Stats

Thích 2.22 K Bình luận 0
838 đánh giá

Câu hỏi tuần 3 tháng 4/2015 của bạn noichungdoibuon về hiển thị lượt xem bài của Jetpack WordPress.com Stats

Bạn noichungdoibuon hỏi mình mới đổi theme mà theme cũ thì có tích hợp jetpack sẵn rồi. Giờ mình dùng theme này nhưng không biết cách nào để hiển thị lượt xem bằng Jetpack WordPress.com Stats, mình thử tìm rồi mà không thấy, thử đoạn code của theme cũ thì ko đc nên nhờ các bác giúp với ạ
Đây là đoạn code theme cũ: 

<?php if( class_exists('Jetpack') && Jetpack::is_module_active('stats') ) : ?> <?php jp_get_post_views( get_the_ID() ); ?> <?php endif; ?>

Trả lời trên Diễn đàn: 

iZdesigner Bạn muốn nó hiển thị ở đâu? Dashboard hay ngoài trang chủ? Nếu là Dashboard thì mở Screen Options và check vào Site Stats. Nếu muốn hiển thị bên ngoài trang chủ thì vào Widgets và kéo Stats Jetpack qua chỗ bạn muốn hiển thị.

noichungdoibuon À mình đã tìm ra cách rồi, post cho bạn nào cần. Add đoạn này vào functions.php

/*** Get post views from Jetpack.*/function jp_get_post_views( $postID ) { if ( function_exists('stats_get_csv') ) { $post_stats = stats_get_csv( 'postviews', array( 'days' => 365, 'limit' => -1 ) ); foreach ($post_stats as $p) { if ( $p'post_id' == $postID ) { ?> <span><?php echo '<i class="fa fa-eye"></i>' . number_format_i18n( $p'views' ); ?></span> <?php } } } ?><?php }

Đoạn hiển thị:

<?php if( class_exists('Jetpack') && Jetpack::is_module_active('stats') ) : ?> <?php jp_get_post_views( get_the_ID() ); ?> <?php endif; ?>

 Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công!


Bình luận