Hỏi Khi xây dựng một site WordPress hoàn thiện ở localhost?

Thích 2.5 K Bình luận 0
890 đánh giá
36 K

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Hà Anh Dũng hỏi xây dựng một site WordPress hoàn thiện ở localhost

Bạn Hà Anh Dũng hỏi: E xây dựng 1 site WP hoàn thiện ở localhost. Giờ up lên host phải xây dựng lại menu,category , các widget, plugin lại từ đầu phải ko ạ ??


Trả lời câu hỏi trên Facebook:

Thanh Bui Le search google : Up website từ local host lên host

Khanh Hai Pham Le up luôn db là đc rồi

Hoàng Khánh dung plugin duplicator ban

Phạm Lê Tuấn Bạn copy nguyên cái thư mục web cho vào public_html, import dữ liệu vào phpmyadmin, sửa lại file wp-config.php (chủ yếu là tên local và conection). Thế là xong.


Trong case stydy  Học WordPress mình đã hướng dẫn Cách chuyển WordPress từ localhost lên host thủ công. Bạn có thể tham khảo.


Bình luận