Hỏi lỗi WP Memory Limit khi vào Woocomercerr?

Thích 2.52 K Bình luận 0
822 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Tori Tran hỏi lỗi WP Memory Limit khi vào Woocomercerr

Bạn Tori Tran hỏi: khi mình vào Woocomercerr -> system status thì nó cảnh báo 2 cái lỗi WP Memory Limit khi vào Woocomercerr sau:

 

WordPress EnvironmentHome URL: ? Cửa nhựa uPVC lõi thép |Site URL: ? Cửa nhựa uPVC lõi thép |WC Version: ? 2.3.6WC Database Version: ? 2.3.6Log Directory Writable: ? ✔ /home/ho5fd57/public_html/wp-content/uploads/wc-logs/WP Version: ? 4.1.1WP Multisite: ? –WP Memory Limit: ? 40 MB - We recommend setting memory to at least 64MB. See: Increasing memory allocated to PHPWP Debug Mode: ? –Language: ? en_US

Theo hướng dẫn đường link Increasing memory allocated to PHP tới trang Editing wp-config.php « WordPress Codex thì nó bảo chỉnh trong file /wp-includes/default-constants.php
tăng như sau:

Increase PHP Memory to 64MBdefine( 'WP_MEMORY_LIMIT', '64M' );Increase PHP Memory to 96MBdefine( 'WP_MEMORY_LIMIT', '96M' );When in the administration area, the memory can be increased or decreased from the WP_MEMORY_LIMIT by defining WP_MAX_MEMORY_LIMIT.

 define( ‘WP_MAX_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );

Please note, this has to be put before wp-settings.php inclusion.

mặc định wordpress là

// set memory limitsif ( !defined('WP_MEMORY_LIMIT') ) {if( is_multisite() ) {define('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');} else {define('WP_MEMORY_LIMIT', '40M');}}

 Các bạn nào có thể giải thích cái bộ nhớ này là do mã nguồn tự điều chỉnh ah.
và mình có thể set max từ 64 thành 256MB duoc ko và 40mb thành 200mb duoc khong…


Trả lời câu hỏi trên diễn đàn:

Bạn thachpham: Cái bộ nhớ PHP này là do server thiết lập (cấu hình PHP trên server). Nếu như bạn được phép sử dụng 200MB bộ nhớ mà họ chỉnh mặc định là 40MB thì bạn có thể tăng lên là 200MB được, còn nếu bạn chỉ được phép sử dụng 40MB thì bạn chỉnh cũng như vậy thôi.


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về lỗi WP Memory Limit khi vào Woocomercerr xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận