Hỏi thêm thuộc tính gì để Taxonomy của Post Type có thể xuất hiện ở mục thêm menu trong WordPress?

Thích 2.09 K Bình luận 0
820 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 5/2015 của bạn Đình Triệu hỏi thêm thuộc tính gì để Taxonomy của Post Type có thể xuất hiện ở mục thêm menu trong WordPress.

Bạn Đình Triệu  hỏi: các bác cho e hỏi thêm thuộc tính gì để taxonomy của post type có thể xuất hiện ở mục thêm menu nhỉ?


Trả lời câu hỏi trên facebook:

Đoàn Nguyễn ‘show_in_menu’ => true,

Đình Triệu ok.thank b

Đình TriệuKhông được bạn ah.
Taxonomy của mình đây

function category_product() {$labels = array('name' => _x( 'Mục sản phẩm', 'Taxonomy General Name', 'themedemo' ),'singular_name' => _x( 'Mục sản phẩm', 'Taxonomy Singular Name', 'themedemo' ),'menu_name' => __( 'Mục sản phẩm', 'themedemo' ),'all_items' => __( 'Tất cả chuyên mục', 'themedemo' ),'parent_item' => __( '', 'themedemo' ),'parent_item_colon' => __( '', 'themedemo' ),'new_item_name' => __( 'Mục sản phẩm mới', 'themedemo' ),'add_new_item' => __( 'Mục sản phẩm mới', 'themedemo' ),'edit_item' => __( 'Sửa chuyên mục', 'themedemo' ),'update_item' => __( 'Cập nhật chuyên mục', 'themedemo' ),'separate_items_with_commas' => __( 'Separate items with commas', 'themedemo' ),'search_items' => __( 'Tìm mục sản phẩm', 'themedemo' ),'add_or_remove_items' => __( 'Thêm hoặc xóa mục sản phẩm', 'themedemo' ),'choose_from_most_used' => __( 'Choose from the most used items', 'themedemo' ),'not_found' => __( 'Not Found', 'themedemo' ),);$args = array('labels' => $labels,'hierarchical' => true,'public' => true,'show_ui' => true,'show_admin_column' => true,'show_in_nav_menus' => true,'show_tagcloud' => true,);register_taxonomy( 'category_product', array( 'product' ), $args );}// Hook into the 'init' actionadd_action( 'init', 'category_product');

 Đoàn Nguyễn Click vào đây để hiển thị nhé (chỗ tạo menu ý)

Đình Triệu Hi. được rùi bác ah. mà bác cho e hỏi chút nữa là ảnh thumnail của e nó bị cắt không giữ nguyên tỉ lệ dù e đã cài đặt phương tiện cho nó là giữ nguyên tỉ lệ nhỉ. thank bác

Đoàn Nguyễn ảnh của cái j

Đình Triệu mình lấy ảnh theo kích thước là thumbnail b ah

Đình Triệu ảnh thực nó thế này b ah

Hỏi thêm thuộc tính gì để Taxonomy của Post Type có thể xuất hiện ở mục thêm menu trong WordPress? > hoi-them-thuoc-tinh-gi-de-taxonomy-cua-post-type-co-the-xuat-hien-o-muc-them-menu-trong-wordpress

Ảnh. Hỏi thêm thuộc tính gì để Taxonomy của Post Type có thể xuất hiện ở mục thêm menu trong WordPress?


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về thêm thuộc tính gì để Taxonomy của Post Type có thể xuất hiện ở mục thêm menu trong WordPress xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Chúc bạn Học WordPress hiệu quả.


 WordPress Tiếng Việt  >  Hoc WordPress   >   Sử dụng WordPress >  Hỏi đáp WordPress


Chuyên đề bạn đọc:

Hoc WordPress  |  Su dung WordPress   |  Lap trinh WordPress  |  Cai dat WordPress  |  Huong dan hoc WordPress   |  Huong dan su dung WordPress  |  WordPress Tieng Viet  |  Tụ hoc WordPress  |  Cach su dung WordPress


Xu hướng tìm kiếm

Huong dan cai dat WordPressHuong dan lap trinh WordPressHoc WordPress mien phiHoc WordPress onlineHoc WordPress mien phiSEO WordPressPlugin WordPressTheme WordPressWordPress ToolWordPress Development, WordPress FAQ


Bình luận