Hỏi về trang WordPress sau khi up lên mạng không hiểu sao lại bị lỗi trắng link?

Thích 2.35 K Bình luận 0
854 đánh giá
Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Thắng Quốc hỏi trang WordPress sau khi up lên mạng không hiểu sao lại bị lỗi trắng link

Bạn Thắng Quốc hỏi: https://nvhtn.esy.es/ Trang wordpress của em sau khi up lên mạng không hiểu sao lại bị lỗi trắng link như vậy ạ. Click vào menu nó toàn trả về localhost 


Trả lời câu hỏi trên Facebook:

Bạn Tịnh Minh edit lại link trong menu đi bạn.

Bạn Không ngừng Học lỗi database và .htacess

Bạn Lãng Khách chủ thớt sửa lại cái Link của menu home nhé! Thêm nữa là vào phpadmin, đến bảng wp_option sửa link ở trang 1 và trang 2


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về  hỏi trang WordPress sau khi up lên mạng không hiểu sao lại bị lỗi trắng link xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận